SZEMÉLYGÉPKOCSI VEZETŐI TANFOLYAMRÓL

autós oktatás szeged
 oktatási időpontok            Napok   Óra
2020 06 09 kedd 17:00.20.10
 2020 06 12 péntek 17:00-20.10
 2020  06 15 hétfő 17:00-20.10
 2020 06   17 szerda 17:00 -20.10
 2020 06    19 péntek 17: 00-20.10
 2020 06  22 hétfő 17:00-20.10
2020  06  24 szerda 17.10-20.10
 oktatási időpontok            Napok   Óra
2020 05 27 betelt szerda 17:00.20.10
 2020 05 29 péntek 17:00-20.10
 2020  06 03 szerda 17:00-20.10
 2020 06 04 csütörtök 17:00 -20.10
 2020 06 08 hétfő 17: 00-20.10
 2020 06 10 szerda 17:00-20.10
2020  06 11 csütörtök 17.10-20.10

KRESZ e-learning

75 óra/ 180 nap

                                                    15000.-Ft

Vezetés

(    29 óra+ 1 vizsgaóra 30 óra)

 126000.-Ft*

Tanpályahasználat díja

  4000.-Ft

Összesen   145000.-Ft 
Ehhezz jön az elsősegély

tan + vizsgadij , vizsgadijak

, orvosi alkalmassági

 *4200 forintos árral számolva

ha más óradíjat választ az ár változik ennek függvényében

Elsősegély tanfolyam  8000.-Ft

Elsősegély vizsgadij      8200.-Ft

Vizsgadijak                  ár
KRESZ               4600.-Ft
Forgalom              11000.-Ft
Összesen          15600.-Ft

 

Tantermes KRESZ 20.000.-Ft helyett 10000.-Ft
vezetési óra  29 121.800.-Ft*
vizsgaóra  4200.-Ft*
 tanpályahasználati dij 4000.-Ft
összesen 140.000Ft    ehhez jönnek a vizsgadijat és az orvosi alkallmassági költsége

Elsősegély

tanfolyam és vizsgadij

*Az árak 4200.-Ft órával vannak kiszámolva,

 ha más óradíjat választ az ár változik ennek függvényében

Gyorsított vezetés 1 hónap alatt 6-10  óra /hét  6000.-Ft ó

vizsgafelkészítő ára:3.500.-Ft 12 óra /30 nap

ajánlott a sikeres vizsga érdekében tanulónk iskolánkban

ingyenesen gyakorolhat  

 

Amennyiben 30 vezetési óra levezetése előtt másik iskolában  folytatja az igénybe vett kedvezményt vissza kell fizetni.

 

vezetési óra  4200.-Ft ó  4.500.-Ft  4600.- Ft/ó  4700.-Ft/ó 4800.-Ft /ó oktatónként változik

 

alap és pótóra egy árban van

1 vezetési óra 50 perc  

elearning tanfolyam díja 15.000.-Ft 90nap/60 óra  jelenleg nincs

15.o00.-Ft 180nap/75 óra

18.000.-Ft 365nap/90 óra

5.000.-Ftpót 90nap/10 óra

Aki beiratkozáskor a teljes tandíjat egy összegben befizeti az 5.000.-Ft kedvezményt kap (elméleti tandíj + 30 vezetési órát )

TANTERMES KRESZ tanfolyam kedvezményes ára csak azokra a tanulókra vonatkozik, akik a tanfolyam többi részét is iskolánkba végzik. 

B kategória 

B” kategória = 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amelyben a vezető ülésen kívül legfeljebb 8 állandó ülőhely van. 

Jelentkezés feltételei: 

 • Minimum 16,5 életév betöltése,
  (A tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát legkorábban a 17. életév betöltése előtt 3 hónappal tehet. Gyakorlati vizsgát legkorábban a 17. életév betöltése után tehet.) 
 • Gépjárművezetői alkalmassági vélemény, (Eü. 1 csoport – háziorvos végzi) a vizsga kiírásig kell behoznia ellenkező esetben a kért vizsgára nem tudjuk lejelenteni 
 • Amennyiben érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, úgy az orvosi vélemény helyett a vezetői engedély fénymásolata szükséges, 
 • Alapfokú iskolai végzettség meglétének igazolása
   
 • Nem magyar állampolgárság esetén – érvényes tartózkodási engedély. 

(Vezetői engedély kiadásáig legalább 6 hónapos folyamatos magyarországi tartózkodás.) 
 

Beiratkozáshoz hozni kell 

 •  ha rendelkezik más járműkategóriára jogosítvánnyal a jogosítványt 
 • érvényes Személyigazolvány, vagy érvényes útlevél és mind a két esetben érvényes lakcímkártya Külföldi állampolgár esetén tartózkodási engedély, ideiglenes tartózkodási engedély 
 • orvosi alkalmasságit az elméleti vizsga jelentésig kell behozni az autósiskola ügyfélszolgálatára 
 • Alapfokú iskolai végzettség meglétének igazolása a KRESZ vizsga alkalmával

Amennyiben a megszerzett „B” kategóriás jogosítványa kezdő vezetői engedélynek minősül, úgy pótkocsit minimum két évig nem vontathat, valamint 18. életév betöltéséig külföldön nem vezethető 

 

 

Kötelezö óraszámok:

Alapoktatás                               9 óra

Főoktatás/Városi vezetés        14 óra

Főoktatás/Éjszakai                   2  óra                                            

Főoktatás/Országúti                 4  óra

Vizsga óra                                      1 óra

Kötelező (29 + 1 vizsgaóra) 30 óra

580km menettávolság