Elsősegély tanfolyam szeged

  • Közúti elsősegélynyújtó tanfolyam
    Alkalmassá teszi a gépjárművezető jelölteket, hogy egy baleset bekövetkezésekor hatékony segítséget nyújtsanak a sérülteknek, amíg szaksegítség nem érkezik. A tanfolyam vizsgával végződik.
    A tanfolyam időtartama:3 alkalom, mely során elméleti és gyakorlati oktatásban is részesül a résztvevő.

A tanfolyam díja: 8000 Ft
A vizsga díja: 7900Ft

 

 

 

 

Elsősegély tanfolyam :

 


Helye: 6722 Szeged, Attila utca 12. Autósiskola

Ideje: 2018 dec 6     17-20  csütörtök

                      dec  8   9–13  szombat

BETELT

Ára: 8000.-ft

Vizsgadij: 7900.-Ft

Jelentkezés : 2018.  dec 3   hétfő

 

 

Aki tanfolyamra jár annak az autósiskola intézi a vizsgajelentkezést

 

 jelentkezés

Vizsga időpontja és helye
A vizsgákra általában munkanapokon, délelőtti és délutáni időpontokban, a Magyar Vöröskereszt regisztrált vizsgahelyein kerül sor.

Visszalépés, megbetegedés, hiányzás
Ha a vizsgázó a jelentkezés lezárásáig jelzi esetleges akadályoztatását, akkor jelentkezése másik egyeztetett vizsgára kerül átvezetésre.Ha a vizsgázó nem jelenik meg (azon a vizsgán melyre jelentkezett), akkor újabb vizsgára csak a vizsgadíj ismételt befizetését követően jelentkezhet.
A vizsgázó mentesül a vizsgadíj ismételt befizetése alól, ha:

  • 10 munkanapon belül hatósági/orvosi igazolással igazolja távolmaradásának okát,
  • akadályoztatását bejelenti/bejelenteti és azt a bejelentéstől számított 8 munkanapon belül, vagy igazoltan tartós akadályoztatása megszűnését követően 8 munkanapon belül hatósági/orvosi igazolással igazolja,
  • legkésőbb a vizsga jegyzőkönyv lezárásáig jelzi a megyei jelentkezési elérhetőségen és kéri vizsgaidőpontjának módosítását,
  • rendkívüli esetben (természeti katasztrófa, egyéb rendkívüli ok) méltányosságból.

Vizsgadíj

Vizsgadíj összege: vizsgázóként: 7900/alkalom.

 

  • Másolat kiadás díja: 4.000 Ft/alkalom

elérhetőségeinken.