Következő tantermes KRESZ 2020 05 27 17 óra

KRESZ TANTERMES KRESZ B kategóriára 20.000 Ft helyett 10.000.- Ft

ÓRÁK

 oktatási időpontok            Napok   Óra
2020 06 09 kedd 17:00.20.10
 2020 06 12 péntek 17:00-20.10
 2020  06 15 hétfő 17:00-20.10
 2020 06   17 szerda 17:00 -20.10
 2020 06    19 péntek 17: 00-20.10
 2020 06  22 hétfő 17:00-20.10
2020  06  24 szerda 17.10-20.10

Május 27 17-20.10 szerda  betelt

Május 29 17-20.10 péntek

június 3 17-20.10 szerda

június 4 17.20.10 csütörtök

június 8 17-20.10 hétfő

június 10 17.-20.10 szerda

június 11 17-20.10 csütörtök

Minden órán kötelező a megjelenés   MASZK és KESZTYŰ kötelező  Mindenki hozzon tollat hogy lehetőleg a sajátját használja  A képzésen csak a koronavírus tüneteit nem mutató lázmentes (38 C -nál  alacsonyabb testhőmérsékletű )személyek vehetnek részt.

ÜGYFÉLFOGADÁS 

2020 05 11 10 órától

ÜGYINTÉZÉS 06202925778

tothauto@gmail.com

AKI UTALNI SZERETNE vagy bankkártyával fizetni otthonról

Írjon a tothauto@gmail.com -ra

ONLINE KRESZ TANFOLYAMRA LEHET JELENTKEZNI 06 20 292 5778

tothauto@gmail.com

Mi kell a tanfolyamra beiratkozáshoz?

 • érvényes személyi igazolvány (vagy útlevél) és lakcím kártya
 • orvosi alkalmassági igazolás (beiratkozáshoz  nem kell  )
 • bizonyítvány (min. 8 általános végzettséget kell igazolni) bizonyítványt de csak a KRESZ vizsgára kell vinni beíratkozáshoz nek kell
 • az elméleti tanfolyam aktuális díja (készpénzzel, vagy utalással bankkártyával)
 • korábban megszerzett vezetői engedély (ha van)

Mennyi időn belül kell KRESZ vizsgát tenni?

A Tanuló a tanfolyam kezdetétől (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát is kell tennie. Ezen határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető!

KRESZ vizsga mennyi ideig érvényes?

A sikeres KRESZ vizsgától számított 2 éven belül kell befejezni a tanfolyamot.

Milyen feltételekkel lehet jelentkezni B kategóriára(személyautóra)?

 

B kategória

„B” kategória = 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amelyben a vezető ülésen kívül legfeljebb 8 állandó ülőhely van.

Jelentkezés feltételei:

 • Minimum 16,5 életév betöltése. (A tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát legkorábban a 17. életév betöltése előtt 3 hónappal tehet. Gyakorlati vizsgát legkorábban a 17. életév betöltése után tehet.)
 • Gépjárművezetői alkalmassági vélemény, (Eü. 1 csoport – háziorvos végzi)a vizsga kiírásig kell behoznia ellenkező esetben a kért vizsgára nem tudjuk lejelenteni
 • Amennyiben érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, úgy az orvosi vélemény helyett a vezetői engedély fénymásolata szükséges,
 • Alapfokú iskolai végzettség meglétének igazolása .Az alapfokú iskolai végzettség igazolása esetében az elméleti vizsgára bocsátáskor elegendő a tanuló nyilatkozata a végzettség meglétéről, amely nyilatkozatot a jelentkezési lapon kell megtennie. Ezt követően a vizsgaigazolás kiállításáig (tehát akár korábban is) akár a tanuló, akár a képző szerv a folyamat bármely pontján igazolhatja hitelt érdemlő módon (a korábbiaknak megfelelően) az alapfokú iskolai végzettség meglétét. Csak az kapja meg a vizsgaigazolást aki bemutatta az eredeti okmányt illetve az elsősegély nyújtás vizsgát igazolja vagy a mentességet.
 • Nem magyar állampolgárság esetén – érvényes tartózkodási engedély. (Vezetői engedély kiadásáig legalább 6 hónapos folyamatos magyarországi tartózkodás.)

Elsősegélynyújtás vizsga alól ki kaphat mentességet?

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések:

A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabályalapján:

 • az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
 • az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,
 • védőnői,
 • dietetikusi,
 • mentőtiszti,
 • gyógytornász,
 • egészségügyi szakoktatói,
 • diplomás ápolói
 • oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint
 • a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és
 • az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,

továbbá minden olyan vizsgázó, aki

 • 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;
 • 1984. január 1-je után:
  = bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,
  = „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,= „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot
  szerzett.

További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.

A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni. Amennyiben a mentesítés érdekében az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás alátámasztására külföldön, illetve nem magyar nyelven kiállított iratot nyújtanak be, azt hiteles magyar fordítással és a Magyar Vöröskereszt által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal is el kell látni.

Mi az e-learning?

Az e-learning a legfejlettebb informatikai és oktatás módszertani technológiák hatékony alkalmazása a távoktatási folyamatban. Az e-learning rendszerű képzések során a tanuló önállóan, ellenőrzötten, szabályozottan a saját időbeosztása és képességei szerint haladhat előre a tanulási folyamatban, oly módon, hogy a képzés ideje alatt folyamatos, teljes körű és objektív visszacsatolást kap a megszerzett tudásról és annak színvonaláról.

Mennyibe kerül az e-learning tanfolyam ?

 

Kategória 90nap

60 óra

jelen helyzet miatt kivezetésre kerül átmenetileg
180 nap

75 óra

 

365 nap

90 óra

Póthozzáférés

10 nap

10 óra

A,A1,A2 B 15.000.-Ft  15000 18.000.-Ft 5000.-
AM 8.000.-Ft 8.400 10.000.-Ft 3000.-
A1(B) 8.000.-fT 8.400 12.000.-Ft 4000.-
Akieg 8.000 Ft 8.400 12.000.- 4000.-

Tantermi tanfolyam mennyi idő?

A tanfolyam tantermi oktatásán minden alkalommal jelenléti ívet kell vezetni, melyet az oktatáson részt vevőkkel minden foglalkozáson alá kell íratni.  Egy elméleti tanfolyami óra időtartama 45 perc. A tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszám 10%-ánál kevesebbet hiányzott. 1 foglalkozás 4 x45 perc szokott lenni 10 perc szünettel Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a tanuló – a képzőszervvel egyeztetett időben – pótfoglalkozáson vehet részt. Ez általában a következő tanfolyam órái.