Tanfolyam indul 2019 09 24 17 óra

Következő tanfolyam

                                                         2019  09 24 17:00 -20:10 kedd

2019.09.24. kedd – 17:00-20:10
2019.09.26. csütörtök- 17:00-20:10
2019.09.30. hétfő- 17:00-20:10
2019.10.01. kedd- 17:00-20:10
2019.10.03. csütörtök- 17:00-20:10

2019 10 04 péntek 17:00- 20:10
2019.10.07. hétfő- 17:00-20:10

KRESZ  tanfolyam 20000.-Ft helyett 5000.-Ft

a kedvezmény visszavonásig érvényes

Amennyiben a vezetést máshol folytatja az

igénybe vett kedvezmény vissza kell fizetni.

Mi kell a tanfolyamra beiratkozáshoz?

 • érvényes személyi igazolvány (vagy útlevél) és lakcím kártya
 • orvosi alkalmassági igazolás (beiratkozáshoz de  legkésőbb a tanfolyam második hetén )
 • bizonyítvány (min. 8 általános végzettséget kell igazolni) bizonyítványt ott kell hagyni az irodában melyet  vizsgajelentés után visszaadunk
 • az elméleti tanfolyam aktuális díja (készpénzzel, vagy utalással)
 • korábban megszerzett vezetői engedély (ha van)

Mennyi időn belül kell KRESZ vizsgát tenni?

A Tanuló a tanfolyam kezdetétől (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát is kell tennie. Ezen határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető!

KRESZ vizsga mennyi ideig érvényes?

A sikeres KRESZ vizsgától számított 2 éven belül kell befejezni a tanfolyamot.

Milyen feltételekkel lehet jelentkezni B kategóriára(személyautóra)?

 

B kategória

„B” kategória = 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amelyben a vezető ülésen kívül legfeljebb 8 állandó ülőhely van.

Jelentkezés feltételei:

 • Minimum 16,5 életév betöltése. (A tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát legkorábban a 17. életév betöltése előtt 3 hónappal tehet. Gyakorlati vizsgát legkorábban a 17. életév betöltése után tehet.)
 • Gépjárművezetői alkalmassági vélemény, (Eü. 1 csoport – háziorvos végzi)a vizsga kiírásig kell behoznia ellenkező esetben a kért vizsgára nem tudjuk lejelenteni
 • Amennyiben érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, úgy az orvosi vélemény helyett a vezetői engedély fénymásolata szükséges,
 • Alapfokú iskolai végzettség meglétének igazolása .Az alapfokú iskolai végzettség igazolása esetében az elméleti vizsgára bocsátáskor elegendő a tanuló nyilatkozata a végzettség meglétéről, amely nyilatkozatot a jelentkezési lapon kell megtennie. Ezt követően a vizsgaigazolás kiállításáig (tehát akár korábban is) akár a tanuló, akár a képző szerv a folyamat bármely pontján igazolhatja hitelt érdemlő módon (a korábbiaknak megfelelően) az alapfokú iskolai végzettség meglétét. Csak az kapja meg a vizsgaigazolást aki bemutatta az eredeti okmányt illetve az elsősegély nyújtás vizsgát igazolja vagy a mentességet.
 • Nem magyar állampolgárság esetén – érvényes tartózkodási engedély. (Vezetői engedély kiadásáig legalább 6 hónapos folyamatos magyarországi tartózkodás.)

Elsősegélynyújtás vizsga alól ki kaphat mentességet?

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések:

A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabályalapján:

 • az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
 • az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,
 • védőnői,
 • dietetikusi,
 • mentőtiszti,
 • gyógytornász,
 • egészségügyi szakoktatói,
 • diplomás ápolói
 • oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint
 • a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és
 • az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,

továbbá minden olyan vizsgázó, aki

 • 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;
 • 1984. január 1-je után:
  = bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,
  = „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,= „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot
  szerzett.

További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.

A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni. Amennyiben a mentesítés érdekében az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás alátámasztására külföldön, illetve nem magyar nyelven kiállított iratot nyújtanak be, azt hiteles magyar fordítással és a Magyar Vöröskereszt által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal is el kell látni.

Mi az e-learning?

Az e-learning a legfejlettebb informatikai és oktatás módszertani technológiák hatékony alkalmazása a távoktatási folyamatban. Az e-learning rendszerű képzések során a tanuló önállóan, ellenőrzötten, szabályozottan a saját időbeosztása és képességei szerint haladhat előre a tanulási folyamatban, oly módon, hogy a képzés ideje alatt folyamatos, teljes körű és objektív visszacsatolást kap a megszerzett tudásról és annak színvonaláról.

Mennyibe kerül az e-learning tanfolyam ?

 

Kategória 90nap

60 óra

180 nap

75 óra

 

365 nap

90 óra

Póthozzáférés

10 nap

10 óra

A,A1,A2 B 15.000.-Ft  15.900 18.000.-Ft 5000.-
AM 8.000.-Ft 8.400 10.000.-Ft 3000.-
A1(B) 8.000.-fT 8.400 12.000.-Ft 4000.-
Akieg 8.000 Ft 8.400 12.000.- 4000.-

Tantermi tanfolyam mennyi idő?

A tanfolyam tantermi oktatásán minden alkalommal jelenléti ívet kell vezetni, melyet az oktatáson részt vevőkkel minden foglalkozáson alá kell íratni.  Egy elméleti tanfolyami óra időtartama 45 perc. A tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszám 10%-ánál kevesebbet hiányzott. 1 foglalkozás 4 x45 perc szokott lenni 10 perc szünettel Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a tanuló – a képzőszervvel egyeztetett időben – pótfoglalkozáson vehet részt. Ez általában a következő tanfolyam órái.

Sikeres Forgalmi Vizsga után mit kell tenni?

Osztály 6728 Szeged Kereskedő köz 3-5.

 • Hétfő  – Csütörtök 8:00 – 16:00
 • Péntek 8:00 – 12:00