Sikeres Forgalmi Vizsga után mit kell tenni?

Sikeres forgalmi vizsgát követően a Csongrád Megyei Kormányhivatal, Szegedi Járási Hivatal, Hatósági Főosztály 2., Útügyi Osztály (Szeged, Kereskedő köz 3-5.) vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő 3 munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. Feltétele az elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzését tanúsító igazolvány, vagy felmentetteknél az egészségügyi szakirányú végzettséget igazoló bizonyítvány bemutatása az Útügyi Osztályon. (Lásd: „Mentesítések A vizsgaigazolás papír formátumban is átvehető – az esetleges előfeltétel (pl. “CE”; “D” járműkategóriákra történő beiskolázás) igazolása érdekében -, személyesen vagy meghatalmazott útján a Csongrád Megyei Kormányhivatal, Szegedi Járási Hivatal, Hatósági Főosztály 2., Útügyi Osztályán, Szeged, Kereskedő köz 3-5. alatt ügyfélfogadási időben. A díjmentes átvétel feltétele, hogy a forgalmi vizsgadíj befizetésével egyidőben a tanuló írásban (e-mail) is jelzi az Autósiskola felé, hogy papír formátumban szeretné átvenni a vizsgaigazolást. Hétfő: 8-17-ig Kedd, Szerda, Csütörtök: 8-16-ig Péntek: 8-12-ig A vizsgaigazolás az adott kategóriára vonatkozó utolsó sikeres vizsga letételének időpontjától számított 1 évig érvényes.

A Kormányablakba vigye magával

  • érvényes személyigazolványt
  • lakcímkártyát
  • orvosi alkalmasságit
  • elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzését tanúsító igazolvány, vagy felmentetteknél az egészségügyi szakirányú végzettséget igazoló bizonyítvány

Első jogosítvány kiváltása illetékmentes