Sikeres Forgalmi Vizsga után mit kell tenni?

Sikeres forgalmi vizsgát követően a  KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont  Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

  (Szeged, Kereskedő köz 3-5.) vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő 3 munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.  A vizsgaigazolás papír formátumban is átvehető – az esetleges előfeltétel (pl. “CE”; “D” járműkategóriákra történő beiskolázás) igazolása érdekében -, személyesen vagy meghatalmazott útján a, Szeged, Kereskedő köz 3-5. alatt ügyfélfogadási időben. A díjmentes átvétel feltétele, hogy a forgalmi vizsgadíj befizetésével egyidőben a tanuló írásban (e-mail) is jelzi az Autósiskola felé, hogy papír formátumban szeretné átvenni a vizsgaigazolást. Hétfő: 8-16-ig Kedd, Szerda, Csütörtök: 8-16-ig Péntek: 8-12-ig A vizsgaigazolás az adott kategóriára vonatkozó utolsó sikeres vizsga letételének időpontjától számított 1 évig érvényes.

A Kormányablakba vigye magával

  • érvényes személyigazolványt
  • lakcímkártyát
  • orvosi alkalmasságit
  • elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzését tanúsító igazolvány, vagy felmentetteknél az egészségügyi szakirányú végzettséget igazoló bizonyítvány

Első jogosítvány kiváltása illetékmentes