A következő tantermi oktatás kezdetéig hátralevő idő:

Következő tanfolyam

Oktatási időpontok Nap Óra
2020.09  30 szerda 17:00-20:10
2020 10  02 péntek 17:00-20:10
2020 10 03 szombat 09:00-12:10
2020 10  05 hétfő 17:00-20:10
2020 10   07 szerda 17:00-20.10
2020 10   09 péntek 17:00-20:10
2020 10  12 hétfő 17:00-20:10
KRESZ tantermes KRESZ 20.000 Ft helyett 13.000.-Ft
Vezetés ( 29 óra+ 1 vizsgaóra 30 óra)* 126.000.-Ft
Tanpályahasználat díja 4000.-Ft
Összesen 143.000.-Ft

Ehhez jön az elsősegély tan + vizsgadíj , vizsgadíjak, orvosi alkalmassági

*4200 forintos árral számolva ha más óradíjat választ az ár változik ennek függvényében

Elsősegély tanfolyam  8000.-Ft

Elsősegély vizsgadíj      8200.-Ft

Amennyiben 30 vezetési óra levezetése előtt másik iskolában  folytatja az igénybe vett kedvezményt vissza kell fizetni.

vezetési óra  4200.-Ft ó  4.500.-Ft  4600.- Ft/ó  4700.-Ft/ó 4800.-Ft /ó oktatónként változik

Amennyiben nem elég az alapóra pótóra vételére van lehetőség . Alap és pótóra egy árban van

1 vezetési óra 50 perc  

elearning tanfolyam díja 15.000.-Ft – 90 nap/60 óra

15. 900.-Ft – 180 nap/75 óra

18.000.-Ft – 365 nap/90 óra

5.000.-Ft pót – 90 nap/10 óra

Aki beiratkozáskor a teljes tandíjat egy összegben befizeti az 5.000.-Ft kedvezményt kap (elméleti tandíj + 30 vezetési órát )

TANTERMES KRESZ tanfolyam kedvezményes ára csak azokra a tanulókra vonatkozik, akik a tanfolyam többi részét is iskolánkba végzik.

B kategória

B” kategória = 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amelyben a vezető ülésen kívül legfeljebb 8 állandó ülőhely van.

Jelentkezés feltételei:

 • Minimum 16,5 életév betöltése,
  (A tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát legkorábban a 17. életév betöltése előtt 3 hónappal tehet. Gyakorlati vizsgát legkorábban a 17. életév betöltése után tehet.)
 • Gépjárművezetői alkalmassági vélemény, (Eü. 1 csoport – háziorvos végzi) a vizsga kiírásig kell behoznia ellenkező esetben a kért vizsgára nem tudjuk lejelenteni
 • Amennyiben érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, úgy az orvosi vélemény helyett a vezetői engedély fénymásolata szükséges,
 • Alapfokú iskolai végzettség meglétének igazolása
 • Nem magyar állampolgárság esetén – érvényes tartózkodási engedély.

(Vezetői engedély kiadásáig legalább 6 hónapos folyamatos magyarországi tartózkodás.)

Beiratkozáshoz hozni kell

 •  ha rendelkezik más jármű kategóriára jogosítvánnyal a jogosítványt
 • érvényes Személyigazolvány, vagy érvényes útlevél és mind a két esetben érvényes lakcímkártya Külföldi állampolgár esetén tartózkodási engedély, ideiglenes tartózkodási engedély
 • orvosi alkalmasságit az elméleti vizsga jelentésig kell behozni az autósiskola ügyfélszolgálatára
 • Alapfokú iskolai végzettség meglétének igazolása a KRESZ vizsga alkalmával

Amennyiben a megszerzett „B” kategóriás jogosítványa kezdő vezetői engedélynek minősül, úgy pótkocsit minimum két évig nem vontathat, valamint 18. életév betöltéséig külföldön nem vezethető

Kötelezö óraszámok:
Alapoktatás 9 óra
Főoktatás/Városi vezetés 14 óra
Főoktatás/Éjszakai 2 óra
Főoktatás/Országúti 4 óra
Vizsga óra 1 óra

Kötelező (29 + 1 vizsgaóra) 30 óra

580km menettávolság