B+E tanfolyam

BE kategóriánál nem számolunk fel tanpálya dijat

„B” kategóriába tartozó vontató jármű és pótkocsi vagy félpótkocsi olyan szerelvénye, amelyben a pótkocsi vagy félpótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot nem haladja meg.

Jelentkezés feltételei

 • Érvényes „B” kategóriás vezetői engedély

 • Kezdő vezetői engedély lejárt

 • 17,5 életév betöltése

 • Nem magyar állampolgárság esetén – érvényes tartózkodási engedély (Vezetői engedély kiadásáig legalább 6 hónapos folyamatos magyarországi tartózkodás.)

Életkori és egyéb feltételek:

A tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát legkorábban a 18. életév betöltése előtt 3 hónappal tehet.

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü.), valamint rutin vizsgát sikeres elméleti vizsga, valamint legkorábban a 18. életév betöltése után tehet. A rutin vizsga további feltétele a kötelező óraszám teljesítése.

Forgalmi vizsgát sikeres rutin, illetve biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga, továbbá a kötelező óraszám és az előírt menettávolság teljesítése után tehet.

Mentesítések:

A rendelet lehetőséget biztosít az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel, valamint vizsgakötelezettség alóli mentesítésre.

A  mentesitésekben felsorolt végzettség megléte esetén az Iskolavezetőnek kell bemutatni az eredeti okmányt.
(Minden esetben a tanfolyam megkezdése előtt!)

Járműszerelvényt biztosítunk!

Oktatójármű Volkswagen 1T Touran + Hapert EA

BE” kategóriás tanfolyamról és vizsgáról

„B” kategóriába tartozó vontató jármű és pótkocsi vagy félpótkocsi olyan szerelvénye, amelyben a pótkocsi vagy félpótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot nem haladja meg.

Jelentkezés feltételei:

 • Érvényes „B” kategóriás vezetői engedély

 • Kezdő vezetői engedély lejárt

 • 17,5 életév betöltése

 • Nem magyar állampolgárság esetén – érvényes tartózkodási engedély (Vezetői engedély kiadásáig legalább 6 hónapos folyamatos magyarországi tartózkodás.)

Életkori és egyéb feltételek:

A tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát legkorábban a 18. életév betöltése előtt 3 hónappal tehet.

 

Forgalmi vizsgát sikeres rutin vizsgára felkészítő vezetés, illetve biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga, továbbá a kötelező óraszám és az előírt menettávolság teljesítése után tehet.

Mentesítések:

A rendelet lehetőséget biztosít az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel, valamint vizsgakötelezettség alóli mentesítésre.

A „Mentesítések”-ben felsorolt végzettség megléte esetén az Iskolavezetőnek kell bemutatni az eredeti okmányt.
(Minden esetben a tanfolyam megkezdése előtt!)

Az egyes kategóriák és egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól adható felmentések

Bármely egyetemen, főiskolán szerzett

 • gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél
 • gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél
 •  gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél
 • szakirányú műszaki oktatói oklevél

 

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett

 • harcjármű üzemben tartó szakos oklevél

 • katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél

 • gépjármű technikus tiszti képesítés

 • harcjármű üzemeltetői üzemmérnök

 

„Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés).

 

Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi)

 • közúti járműgépész
 • közlekedésgépész
 • gépjármű-technikai
 • gépjárműüzemi
 • mezőgazdasági gépész
 • mezőgazdasági gépjavító
 • építőgépész
 • gépjárművezető és -karbantartó

 

Szakképesítés – szakmunkás bizonyítvány

 • autószerelő

 • anyagmozgatógép-szerelő

 • építőgép-szerelő

 • mezőgazdasági gépszerelő

 • gépjárművezető és -karbantartó

 • mezőgazdasági gépész

 • fakitermelési gépkezelő

 • állattartó telepi gépész

 • kertészeti gépész

 • növénytermesztő gépész

 • erdőgazdasági gépész

 • mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető

 • mezőgazdasági gépjavító és karbantartó

 

A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány.

A felsorolt szakképesítéseket adó oktatási intézmények hallgatói részére iskolai tantervbe építetten szervezett közúti járművezetői tanfolyam esetén a felmentés megadható, a vizsgaigazolás azonban csak az érettségi bizonyítvány (technikusi oklevél, szakmunkás végzettséget, illetve szakképesítést igazoló bizonyítvány) bemutatása esetén állítható ki.

Ha a felmentést szervezetten megkérte az iskola, de a vizsgázó a felmentéshez szükséges iskolai végzettségét igazoló okiratot (még) nem tudja bemutatni, a felmentettkecskeméti zstárgyakból a vizsgázó kérheti a vizsga letételét. Valamennyi vizsga sikeres letétele esetén – az egyéb feltételek teljesülése mellett – a vizsgaigazolást a vizsgázó részére ki kell adni.

A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni.

4.1.2. A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgatárgy alóli további mentesítések

A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgakötelezettség alól mentesül a 11. § (3) bekezdés c) pontja értelmében, aki meglévő „Lassú jármű” vezetői igazolványa alapján mezőgazdasági vontató vezetésére „T” kategóriás vizsgát kíván tenni.

4.1.3. Mentesítések a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” tan- és vizsgatárgyból

Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés

 • munkavédelmi szakmérnöki oklevél
 • munkavédelmi üzemmérnöki oklevél
 • felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél
 • munkavédelmi technikusi oklevél
 • középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél

 

A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január 1-je után tett sikeres vizsga a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból

Járműszerelvényt biztosítunk!

Oktatójármű Volkswagen 1T Touran + Hapert EA

BE elméleti tanfolyam e-lerning rendszeren keresztül 75 óra  / 180 nap – 35.000.-Ft

Közlekedési alapismeretek 10
Járművezetés elmélete 4
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás 4
Vezetési gyakorlat – Rutin 3
Vezetési gyakorlat – főoktatás város 4 + országut 4 8

Vizsgaóra 2 db – a rutinnál és forgalomnál is ki kell fizetni

 13 X 10.000.-Ft
(Összesen: 130.000.-Ft)
220 km kötelező

B E vizsgadíjak:

 • KRESZ: 10.500.-Ft
 • szerkezettan: 10.500.-Ft
 • munkavédelem: 10.500.-Ft
 • Rutin: 9.700.-Ft
 • Forgalom: 24.000.-Ft

Összesen:65.200-Ft