„BE” kategóriás tanfolyamról és vizsgáról

„B” kategóriába tartozó vontató jármű és pótkocsi vagy félpótkocsi olyan szerelvénye,

amelyben a pótkocsi vagy félpótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot nem haladja meg

Jelentkezés feltételei:

  • Érvényes „B” kategóriás vezetői engedély,

  • Kezdő vezetői engedély lejárt,

  • 17,5 életév betöltése,

  • Nem magyar állampolgárság esetén – érvényes tartózkodási engedély (Vezetői engedély kiadásáig legalább 6 hónapos folyamatos magyarországi tartózkodás.)

Életkori és egyéb feltételek:

A tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát legkorábban a 18. életév betöltése előtt 3 hónappal tehet.

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü.), valamint rutin vizsgát sikeres elméleti vizsga, valamint legkorábban a 18. életév betöltése után tehet. A rutin vizsga további feltétele a kötelező óraszám teljesítése.

Forgalmi vizsgát sikeres rutin, illetve biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga, továbbá a kötelező óraszám és az előírt menettávolság teljesítése után tehet.

Mentesítések:

A rendelet lehetőséget biztosít az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel, valamint vizsgakötelezettség alóli mentesítésre.

A  mentesitésekben felsorolt végzettség megléte esetén az Iskolavezetőnek kell bemutatni az eredeti okmányt.
(Minden esetben a tanfolyam megkezdése előtt!)

Járműszerelvényt biztosítunk!

Oktatójármű Volkswagen 1T Touran + Hapert EA

BE” kategóriás tanfolyamról és vizsgáról

„B” kategóriába tartozó vontató jármű és pótkocsi vagy félpótkocsi olyan szerelvénye,

amelyben a pótkocsi vagy félpótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot nem haladja meg

Jelentkezés feltételei:

  • Érvényes „B” kategóriás vezetői engedély,

  • Kezdő vezetői engedély lejárt,

  • 17,5 életév betöltése,

  • Nem magyar állampolgárság esetén – érvényes tartózkodási engedély (Vezetői engedély kiadásáig legalább 6 hónapos folyamatos magyarországi tartózkodás.)

Életkori és egyéb feltételek:

A tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát legkorábban a 18. életév betöltése előtt 3 hónappal tehet.

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü.), valamint rutin vizsgát sikeres elméleti vizsga, valamint legkorábban a 18. életév betöltése után tehet. A rutin vizsga további feltétele a kötelező óraszám teljesítése.

Forgalmi vizsgát sikeres rutin, illetve biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga, továbbá a kötelező óraszám és az előírt menettávolság teljesítése után tehet.

Mentesítések:

A rendelet lehetőséget biztosít az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel, valamint vizsgakötelezettség alóli mentesítésre.

A „Mentesítések”-ben felsorolt végzettség megléte esetén az Iskolavezetőnek kell bemutatni az eredeti okmányt.
(Minden esetben a tanfolyam megkezdése előtt!)

Az egyes kategóriák és egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól adható felmentések

. Mentesítések a „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tan- és vizsgatárgyakból

– Bármely egyetemen, főiskolán szerzett

= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél;

= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél;

= gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél;

= szakirányú műszaki oktatói oklevél.

– A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett

= harcjármű üzemben tartó szakos oklevél;

= katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél;

= gépjármű technikus tiszti képesítés;

= harcjármű üzemeltetői üzemmérnök.

– „Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés).

– Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi)

= közúti járműgépész;

= közlekedésgépész;

= gépjármű-technikai;

= gépjárműüzemi;

= mezőgazdasági gépész;

= mezőgazdasági gépjavító;

= építőgépész;

= gépjárművezető és -karbantartó.

– Szakképesítés – szakmunkás bizonyítvány

= autószerelő;

= anyagmozgatógép-szerelő;

= építőgép-szerelő;

= mezőgazdasági gépszerelő;

= gépjárművezető és -karbantartó;

= mezőgazdasági gépész;

= fakitermelési gépkezelő;

= állattartó telepi gépész;

= kertészeti gépész;

= növénytermesztő gépész;

= erdőgazdasági gépész;

= mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető;

= mezőgazdasági gépjavító és karbantartó.

– A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány.

A felsorolt szakképesítéseket adó oktatási intézmények hallgatói részére iskolai tantervbe építetten szervezett közúti járművezetői tanfolyam esetén a felmentés megadható, a vizsgaigazolás azonban csak az érettségi bizonyítvány (technikusi oklevél, szakmunkás végzettséget, illetve szakképesítést igazoló bizonyítvány) bemutatása esetén állítható ki.

Ha a felmentést szervezetten megkérte az iskola, de a vizsgázó a felmentéshez szükséges iskolai végzettségét igazoló okiratot (még) nem tudja bemutatni, a felmentettkecskeméti zstárgyakból a vizsgázó kérheti a vizsga letételét. Valamennyi vizsga sikeres letétele esetén – az egyéb feltételek teljesülése mellett – a vizsgaigazolást a vizsgázó részére ki kell adni.

A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni.

4.1.2. A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgatárgy alóli további mentesítések

A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgakötelezettség alól mentesül a 11. § (3) bekezdés c) pontja értelmében, aki meglévő „Lassú jármű” vezetői igazolványa alapján mezőgazdasági vontató vezetésére „T” kategóriás vizsgát kíván tenni.

4.1.3. Mentesítések a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” tan- és vizsgatárgyból

– Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés

= munkavédelmi szakmérnöki oklevél;

= munkavédelmi üzemmérnöki oklevél;

= felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél;

= munkavédelmi technikusi oklevél;

= középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél.

– A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január 1-je után tett sikeres vizsga a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból

Járműszerelvényt biztosítunk!

Oktatójármű Volkswagen 1T Touran + Hapert EA

BE elméleti tanfolyam e-lerning rendszeren keresztül 75 óra /180 nap 25000.-Ft

Közlekedési alapismeretek1 10
Járművezetés elmélete 4
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás 4
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 4 / 11000.-Ft
Vezetési gyakorlat – alapoktatás 6
Vezetési gyakorlat – főoktatás 10

Vizsgaóra 2 db a rutinnál és forgalomnál is ki kell fizetni

 

2022 május 16 után beiratkozásra  vonatkozik18*6500 .-117000.-Ft 192 km kötelező

B E vizsgadíjak:

KRESZ 4600.-Ft

szerkezettan 4600.-Ft

munkavédelem 4600.-Ft

BÜ 4400.-Ft

Rutin 3500.-Ft

Forgalom 11000.-Ft

Összesen: 32.700.-Ft